18. Dobré skutky

Definice dobrých skutků

Dobré skutky jsou takové skutky, které jsou vykonané v souladu s Božím slovem a jsou motivované touhou potěšit Boha Písma. Pouze věřící jsou schopni dělat dobré skutky.

1K 10,31; 2Tm 3,16-17; Ř 3,9-20; Ef 2,8-10; Tt 1,16

Dobré skutky dokazují přítomnost zachraňující víry

Dobré skutky jsou důkazem opravdové zachraňující víry. Ačkoliv nejsme spaseni dobrými skutky, nikdo nebude zachráněn bez dobrých skutků. Dobré skutky jsou součástí spasení, které Ježíš na kříži vydobyl pro vyvolené. Není možné mít jednu část spasení (víru) a současně nemít druhou (proměněný život zjevný na dobrých skutcích).

Ef 2,8-10; Jk 2,14-26; Ř 8,5-17; 1J 2,3-6

Zdroj dobrých skutků

Motivace a schopnost činit dobré skutky nevychází ze samotných věřících, ale z působení Ducha svatého, který v nich přebývá. Všechny zásluhy za dobré skutky tak patří pouze samotnému Bohu.

Ef 2,8-10; J 15,1-4; Žd 8,7-13; Tt 3,4-7; Fp 1,6

Spasení si není možné zasloužit

Svými dobrými skutky si věřící nemohou zasloužit věčný život. Cokoliv věřící dělá je poznamenané hříchem. Jediným důvodem, proč jsou dobré skutky věřících přijímané jako dobré, je, že věřící je bezpodmínečně přijat Bohem kvůli tomu, co Ježíš Kristus vykonal na kříži Golgoty.

Ef 2,8-10; Ř 4; Ga 3,1-14; Ga 5,16-18; Fp 3,12-14; Ef 1,11-14

Skutky nespasených

Jediné skutky, které jsou pro Boha přijatelné a které ho mohou potěšit, jsou skutky konané věřícími, které jsou v souladu s jeho Slovem a jsou činěné s cílem potěšit Boha. Náboženské nebo humanitární skutky konané nevěřícími mohou vypadat skvěle v očích světa, mohou se zdát užitečné pro toho, kdo je koná nebo druhým lidem, přesto se nemohou líbit Bohu, protože oslavují člověka, nikoliv Boha.

Ř 3,9-20; 1K 10,31; Fp 3,7-8