23. Sňatek a rozvod

Definice manželství

Manželství bylo ustanoveno Bohem jako životní svazek muže a ženy. Věřícím je povoleno uzavřít sňatek pouze s jiným věřícím.

Gn 2,18-25; Ef 5,22-33; 1K 7,39-40; Ř 7,1-3

Účel manželství

Manželství slouží celé řadě Bohem ustanovených cílů. Hlavním smyslem je zajistit partnerství. Dalším cílem je plození potomků. Jiným důvodem manželství je vytvořit zákonný rámec pro náš sexuální život. Manželství také slouží jako obraz vztahu mezi Kristem a církví.

Gn 2,18-25; Gn 1,26-31; Př 2,17, Mal 2,13-14; 1K 7,1-7; Ef 5,22-33

Člověk může zůstat svobodný

Přestože se většina lidí ožení nebo vdá, Bůh dává některým lidem schopnost k tomu, aby zůstali svobodní. Takový člověk má větší možnosti sloužit Pánu a církev si má takového člověka vážit.

Mt 19,10-12; 1K 7,25-40, 1Te 4,3-8; 1K 7,8-9

Rozvod

Existují dva legitimní důvody, kvůli nimž je věřícím povoleno (nikoliv nařízeno) se rozvést. První důvod je spáchání cizoložství bez následného pokání. Druhým důvodem je situace, kdy se nevěřící partner rozhodne opustit věřícího.

Mt 19,1-12; 1K 7,10-16

Opětovný sňatek

V době nové smlouvy je po rozvodu vždy povolen opětovný sňatek, kromě případů, kdy se věřící rozvedl z nebiblických důvodů. Když se dva křesťané rozvedou z nebiblických důvodů, mají být povzbuzování a vedeni k tomu, aby se smířili, obnovili svůj vztah a znovu se vzali.

Mt 19,8-9; 1K 7,10-16