25. Ustanovení pro církev

Lid nové smlouvy dostal od Boha dvě ustanovení, která má zachovávat. Jedná se o křest a Památku Páně. Obě tato ustanovení byla nařízena Ježíšem Kristem a církev je má zachovávat až do Pánova příchodu. Tato ustanovení jsou vnějšími obrazy duchovních pravd. Samy o sobě nemají žádnou moc. 

Mt 28,18-20; Ř 6,1-4; 1Pt 3,18-22; Lk 22,7-38; 1K 11,17-34