27. Památka Páně

Ustanovení

Památku Páně (nebo také Večeři Páně) ustanovil náš Pán Ježíš Kristus v tu noc, kdy byl zrazen. Toto ustanovení Nové smlouvy má církev zachovávat až do druhého příchodu Ježíše Krista.

Mt 26,17-30; 1K 11,17-34

Význam památky Páně

Chléb a víno jsou připomínkou oběti Ježíše Krista na kříži za svůj lid. Chléb symbolizuje jeho tělo, které bylo prokleto místo nás, a víno symbolizuje jeho krev, která byla prolita pro odpuštění našich hříchů a zaplacení naší spásy. Chléb a víno památky Páně se nestávají skutečným tělem a krví našeho Pána (takto to učí učení o proměně, tzv. transsubstanciaci). Ježíš není fyzicky přítomný, přestože chléb zůstává chlebem a víno vínem (což je pohled učení o tzv. konsubstanciaci neboli reálné přítomnosti). Ježíš je při památce ve věřícím duchovně přítomen stejně, jako v kteroukoliv jinou chvíli od jeho uvěření. V přijímání památky Páně nedochází k žádnému neobvyklému zpřítomnění Pána Ježíše Krista v životě věřícího. Památka Páně je připomínka. Je to chvíle, v níž si připomínáme nejdůležitější událost naší víry, smrt Ježíše Krista na kříži, tj. splacení dluhu za hříchy vyvolených.

Lk 22,7-23; 1K 11,17-34

Varování

Kdokoliv vyznává, že věří a podílí se na Večeři Páně neuctivým a sebestředným způsobem, nebo setrvává v hříchu, z něhož nechce činit pokání, jí a pije sám sobě k odsouzení. Náš Pán slibuje, že bude káznit všechny, kdo si se vší vážností neberou k srdci připomínku smrti Ježíše Krista na kříži.

1K 11,27-32