3. Církev jako společenství vedené staršími

Služebníci nové smlouvy III.

Jsme-li všichni královské kněžstvo, proč ještě potřebujeme starší? Jaká je role starších v církvi? Čím se liší starší od ostatních věřících? Proč by starší měli splňovat jiné standardy než ostatní křesťané?