30. Role žen

Muži a ženy jsou si rovni

Písmo jasně prohlašuje, že muži a ženy jsou si před Pánem rovni. Tato pravda je velmi jasně vyjádřena všeobecným kněžstvím všech věřících.

Ga 3,26-29; 1Pt 2,4-12

Muži a ženy mají různé role

Na počátku stvořil Bůh člověka jako muže a ženu. Prvního stvořil Adama a potom z jeho žebra vytvořil Evu. Tento pořádek stvoření vede k podřízení ženy manželovi v manželství a k podřízení žen mužům v církvi. Poslušnost Stvořiteli žena vyjadřuje poddaností svému manželovi a podřízeností mužům, kteří jsou ustanoveni jako vedoucí v církvi. Ženám není dovoleno vyučovat ani mít jakoukoliv formální autoritu nad muži v církvi.

Gn 2,4-25; 1Tm 2; Ef 5,22-33; 1K 11,2-16