Abrahamova slabost (Gn 16,1–9)

Tragické důsledky duchovního nerozlišování

Ukážeme si, jak Bůh prověřuje naši víru, jak k tomu používá ty nejobyčejnější věci, okolnosti a situace v našich životech, používá naše nejbližší, aby nám ukázal, jak slabé je naše srdce a nakonec uvidíme, že Boží milost je mocnější než hřích a Boží dobrota překonává zlo.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: