Abrahamův „Živý, který vidí“ (Gn 16,7–16)

Projevy Boží milosti

Dnes si ukážeme, že to je Bůh, kdo se zjevuje lidem a dává se jim poznat. Dále uvidíme, že to je Bůh, kdo obrací lidské životy a také lidská srdce k sobě. A nakonec uvidíme, jak Bůh žehná těm, kteří ho poslouchají a jednají podle jeho Slova.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: