Běda! (Ab 2,6-20)

Hospodin kraluje

Abakuk varuje před troufalými opovážlivci, kteří by chtěli předložit Bohu své vlastní zásluhy, kteří by chtěli ukázat na své skutky a si zasloužit spasení. Jsou to pyšní lidé, nenasytní jako smrt. Jim je určeno pateré „běda“. Zároveň je toto pateré běda popsáno natolik široce a všeobecně, aby se zde mohl najít každý, kdo bude číst Abakukovo proroctví.

Text kázání

Osnova kázání: