Jako vůl vedený na porážku (Př 7,1-27)

Prostoduchý a svůdnice

Sedmá kapitola ukazuje, jak se z prostoduchého stává hlupák, když podléhá svodům cizí ženy a vrhá se do náruče hlouposti. Je zde popsán celý proces – od vystavení se pokušení, přes samotný svod až po tragický pád. Toto je místo, kde se můžeme naučit skutečně velmi mnoho.

Text kázání

Osnova kázání: