Miluj bližního svého - negativ (Př 6,1-35)

Neopovrhuj varováními, která přináší Boží moudrost

Šestou kapitolu knihy Přísloví můžeme rozdělit, i když ne zcela symetricky, na pět varování. Jedná se o pět oblastí lidského života, které tvoří negativ ke druhému největšímu přikázání – přikázání milovat svého bližního jako sebe samého.

Text kázání

Osnova kázání: