Obráceni od zla k živému Bohu (1Pt 2,1-3)

Mějte touhu po nefalšovaném duchovním mléku!

Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení; vždyť jste okusili, že Pán je dobrý!

Text kázání

Osnova kázání: