Otevřená srdce (Sk 15,36-16,40)

Sláva Boží svrchované milosti

V dnešním textu se nám otevírá výhled na Boží milostivé, vykupitelské dílo. Lukáš nám ukazuje, jak se zpráva evangelia dostala na evropský kontinent … a především to, jak skrze ni Bůh proměňuje životy, jak povolává svůj vyvolený lid a buduje nadpřirozené společenství své Nevěsty, Církve.

Text kázání

Osnova kázání: