Svatí na cestě (Fp 1,1-2)

Oddělení, milovaní, na cestě domů

Dnešní text pár slovy odkrývá nádherný a nepohnutelný plán vykoupení, spasení, posvěcení a oslavení Božího lidu. Bůh nám skrze apoštola ukazuje, kým díky Kristově oběti jsme, protože jen z pevných kořenů evangelia může růst zdravé ovoce svatosti, lásky, vděčnosti a radosti.

Text kázání

Osnova kázání: