Žijte jako děti světla (1Te 5,1-11)

Povzbuzujte se ke svatosti, protože Pán přijde nečekaně.

Není důležité, kdy Pán přijde, ale je naprosto zásadní, co z toho pro nás vyplývá. Protože Pán přijde, máme žít určitým způsobem života. Pán přijde nečekaně, a proto máme žít svatě, jako děti světla. Pán přijde náhle, a proto máme být připraveni. A především, Pán přijde pro svůj lid, a proto se nemusíme obávat.

Text kázání

Osnova kázání: