Skutky apoštolské

seřadit sestupně
Kristus rozděluje a odděluje (Sk 17,1-9) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (103.48 KB) 2015
Bohu je třeba se líbit (Sk 6,1-15) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (210.2 KB) 2020
Zvěstování evangelia (Sk 17,1–34) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (230.74 KB) 2021
Cesta do Říma (Sk 27,1–28,31) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (224.43 KB) 2021
Štěpán – první mučedník pro Krista (Sk 7,1-60) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (223.37 KB) 2020
Duchovní diagnóza (Sk 17,16–17) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.08 KB) 2021
… až na sám konec země (Sk 1–28) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (217.12 KB) 2021
Bůh ho vzkřísil z mrtvých (Sk 5,30-31) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (236.11 KB) 2017
Evangelium opouští Jeruzalém (Sk 8,1-40) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (217.43 KB) 2020
Neznámému Bohu (Sk 17,17–23) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.04 KB) 2021
Církev ustanovuje své starší (Sk 14,23) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (225.79 KB) 2023
Kristus buduje svou církev (Sk 20,28) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.39 KB) 2019
Zázračná proměna (Sk 9,1-31) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.49 KB) 2021
Bůh Stvořitel (Sk 17,22–27) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (216.23 KB) 2021
Kristus vládne ve své církvi (Sk 20,28) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (214.47 KB) 2019
Duch svatý posiluje církev (Sk 9,31-43) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.52 KB) 2021
Bůh Soudce (Sk 17,26–34) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (226.57 KB) 2021
Kristus motivuje svou církev (Sk 20,28) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (220.69 KB) 2019
Mezi pohany (Sk 10,1-11,18) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (210.27 KB) 2021
Práce na Božím díle (Sk 18,1–11) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (226.07 KB) 2021
Zaslíbení Ducha (Sk 1,1-11) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (226.08 KB) 2020
První církev z pohanů (Sk 11,19-30) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (228.87 KB) 2021
Bůh se stará o svou církev (Sk 18,12–28) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (229.99 KB) 2021
Čekání na splnění zaslíbení (Sk 1,12-26) Jaroslav Kernal 2020
Jakub, Petr a Herodes (Sk 12,1-25) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.9 KB) 2021

Stránky