Skutky apoštolské

seřadit sestupně
Kristus rozděluje a odděluje (Sk 17,1-9) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (103.48 KB) 2015
Otevřená srdce (Sk 15,36-16,40) Jan Prorok PDF icon Osnova (959.78 KB) 2016
Bůh ho vzkřísil z mrtvých (Sk 5,30-31) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (236.11 KB) 2017
Kristus buduje svou církev (Sk 20,28) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.39 KB) 2019
Kristus vládne ve své církvi (Sk 20,28) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (214.47 KB) 2019
Kristus motivuje svou církev (Sk 20,28) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (220.69 KB) 2019
Koho máme poslouchat? (Sk 4,1-22) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (212.51 KB) 2020
Moc modlitby (Sk 4,23-37) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (217.01 KB) 2020
Ananiáš a Safira (Sk 4,36-5,11) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (215.56 KB) 2020
Boha je třeba poslouchat (Sk 5,12-42) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.98 KB) 2020
Bohu je třeba se líbit (Sk 6,1-15) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (210.2 KB) 2020
Štěpán – první mučedník pro Krista (Sk 7,1-60) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (223.37 KB) 2020
Evangelium opouští Jeruzalém (Sk 8,1-40) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (217.43 KB) 2020
Zaslíbení Ducha (Sk 1,1-11) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (226.08 KB) 2020
Čekání na splnění zaslíbení (Sk 1,12-26) Jaroslav Kernal 2020
Vylití Ducha v den letnic (Sk 2,1-13) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (235.17 KB) 2020
Naplnění starozákonních zaslíbení (Sk 2,14-36) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (231.75 KB) 2020
První církev v Jeruzalémě (Sk 2,37-47) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (229.46 KB) 2020
Uzdravení u Krásné brány (Sk 3,1-26) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (217.66 KB) 2020
Znovu postavím Davidův zbořený dům (Sk 15,7-19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.63 KB) 2021
Vstříc řetězům (Sk 21,1–40) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.3 KB) 2021
Maso obětované modlám (Sk 15,19-34) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (228.05 KB) 2021
Jak rozsápat Pavla (Sk 22,1–23,11) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.52 KB) 2021
Nelehké hledání Boží vůle (Sk 15,35-16,10) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (225.01 KB) 2021
Hon na Pavla pokračuje (Sk 23,12–24,27) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (230.88 KB) 2021

Stránky