Skutky apoštolské

Zázraky, nástrahy a radosti evangelia (Sk 14,1-28) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (440.96 KB) 2021
Moc evangelia (Sk 13,6-52) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (224.57 KB) 2021
První misionáři (Sk 13,1-5) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (214.08 KB) 2021
Jakub, Petr a Herodes (Sk 12,1-25) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.9 KB) 2021
První církev z pohanů (Sk 11,19-30) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (228.87 KB) 2021
Mezi pohany (Sk 10,1-11,18) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (210.27 KB) 2021
Duch svatý posiluje církev (Sk 9,31-43) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.52 KB) 2021
Zázračná proměna (Sk 9,1-31) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.49 KB) 2021
Evangelium opouští Jeruzalém (Sk 8,1-40) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (217.43 KB) 2020
Štěpán – první mučedník pro Krista (Sk 7,1-60) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (223.37 KB) 2020
Bohu je třeba se líbit (Sk 6,1-15) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (210.2 KB) 2020
Boha je třeba poslouchat (Sk 5,12-42) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.98 KB) 2020
Ananiáš a Safira (Sk 4,36-5,11) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (215.56 KB) 2020
Moc modlitby (Sk 4,23-37) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (217.01 KB) 2020
Koho máme poslouchat? (Sk 4,1-22) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (212.51 KB) 2020
Uzdravení u Krásné brány (Sk 3,1-26) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (217.66 KB) 2020
První církev v Jeruzalémě (Sk 2,37-47) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (229.46 KB) 2020
Naplnění starozákonních zaslíbení (Sk 2,14-36) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (231.75 KB) 2020
Vylití Ducha v den letnic (Sk 2,1-13) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (235.17 KB) 2020
Čekání na splnění zaslíbení (Sk 1,12-26) Jaroslav Kernal 2020
Zaslíbení Ducha (Sk 1,1-11) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (226.08 KB) 2020
Kristus motivuje svou církev (Sk 20,28) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (220.69 KB) 2019
Kristus vládne ve své církvi (Sk 20,28) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (214.47 KB) 2019
Kristus buduje svou církev (Sk 20,28) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.39 KB) 2019
Bůh ho vzkřísil z mrtvých (Sk 5,30-31) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (236.11 KB) 2017

Stránky