Tematická kázání

seřadit sestupně
Bezúhonný pastýř (1Tm 3,2-3) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (277.72 KB) 2017
Raduj se z ženy svého mládí (Př 5,1-23) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (350.46 KB) 2017
Hle, můj služebník (Iz 52,13-53,12) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (228.68 KB) 2019
Proutek z kořene Jišajova (Iz 11-12) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.46 KB) 2019
V čem Boží království není (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (223.4 KB) 2022
Pokorný pastýř (1Tm 3,6-7) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (412.32 KB) 2017
Vycházející z výsosti (Lk 1,76-79) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (225.48 KB) 2017
Zachování svatých (J 17,9-12) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.4 KB) 2020
V čem Boží království je (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.02 KB) 2022
Schopný pastýř (1Tm 3,1-7) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (260.39 KB) 2017
Bůh naslouchá I. (Da 9,1-4) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (211.28 KB) 2019
Radost svatých (J 17,13-16) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.61 KB) 2020
Služba Kristu v Duchu svatém (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.35 KB) 2022
Slovo kříže je mocí Boží (1K 1,17-18) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (242.99 KB) 2017
Bůh naslouchá II. (Da 9,5-19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (814.15 KB) 2019
Posvěcení svatých (J 17,17-19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.68 KB) 2020
Služba, která se líbí Bohu (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (216.27 KB) 2022
Bůh ho vzkřísil z mrtvých (Sk 5,30-31) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (236.11 KB) 2017
O kříži před křížem (Ž 22,1-32) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (327.35 KB) 2018
Bůh vyslýchá II. (Da 9,20-24) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (223.73 KB) 2019
Jednota svatých (J 17,20-23) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (220.42 KB) 2020
Služba pokoje a budování (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (211.23 KB) 2022
Pastýř Izraele (Mi 5,1.3) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (271.2 KB) 2015
Boží dům (1Tm 3,15) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (258.27 KB) 2017
Bůh zjevuje (Da 9,24-27) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.94 KB) 2019

Stránky