Tematická kázání

seřadit sestupně
Pastýř Izraele (Mi 5,1.3) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (271.2 KB) 2015
Křest Pavel Steiger PDF icon Osnova (212.33 KB) 2016
Královské kněžstvo Pavel Steiger PDF icon Osnova (84.11 KB) 2016
Věčný kněz podle melchisedechova řádu Pavel Steiger PDF icon Osnova (50.02 KB) 2016
Základ církve (Mt 16,18) Pavel Steiger 2016
Svědectví o ukřižování (J 19,17-42) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (938.2 KB) 2016
Kristovo slavné vzkříšení (J 20,1-31) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (939.46 KB) 2016
Člověk není Bůh! Pavel Steiger 2016
Věčný Bůh (Gn 1,1) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (274.13 KB) 2016
Soli Deo Gloria, pouze Bohu sláva Pavel Steiger PDF icon Osnova (75.88 KB) 2016
Ustanovení starších v církvi (1Tm 5,22-25) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (276.62 KB) 2017
Boží svrchovanost ve spasení I. (Iz 48,8-12; Ř 5,8-11) Pavel Steiger PDF icon Osnova (83.28 KB) 2017
Milující pastýř (1Tm 3,2) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (281.87 KB) 2017
Boží svrchovanost ve spasení II. Pavel Steiger PDF icon Osnova (94.11 KB) 2017
Bezúhonný pastýř (1Tm 3,2-3) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (277.72 KB) 2017
Raduj se z ženy svého mládí (Př 5,1-23) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (350.46 KB) 2017
Pokorný pastýř (1Tm 3,6-7) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (412.32 KB) 2017
Vycházející z výsosti (Lk 1,76-79) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (225.48 KB) 2017
Schopný pastýř (1Tm 3,1-7) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (260.39 KB) 2017
Slovo kříže je mocí Boží (1K 1,17-18) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (242.99 KB) 2017
Bůh ho vzkřísil z mrtvých (Sk 5,30-31) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (236.11 KB) 2017
Boží dům (1Tm 3,15) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (258.27 KB) 2017
Abrahamovo potomstvo Pavel Steiger PDF icon Osnova (81 KB) 2017
Město na hoře ležící (1Tm 3,14-16) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (252.81 KB) 2017
Církev – Boží rodina (1Tm 5,1-8) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (238.42 KB) 2017

Stránky