Tematická kázání

seřadit vzestupně
Požehnání Simeona a svědectví Anny (Lk 2,33–38) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (210.9 KB) 2023
Ježíš Kristus, zaslíbený prorok (Dt 18,15–22) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.77 KB) 2023
Ježíš Kristus, náš velekněz (Ž 110,4) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.36 KB) 2023
Ježíš Kristus, věčný král (2S 7,12–16) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (223.23 KB) 2023
Ježíš Kristus, Syn člověka (Da 7,13) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (209.97 KB) 2023
Ježíš Kristus, Syn Boží (2Pt 1,17) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.26 KB) 2023
Pán (Fp 2,11) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (215.54 KB) 2023
Není-li zmrtvýchvstání … (1K 15,12–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.17 KB) 2022
V čem Boží království není (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (223.4 KB) 2022
V čem Boží království je (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.02 KB) 2022
Služba Kristu v Duchu svatém (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.35 KB) 2022
Služba, která se líbí Bohu (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (216.27 KB) 2022
Služba pokoje a budování (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (211.23 KB) 2022
Očekávání Simeona (Lk 2,25–28) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (217.55 KB) 2022
Chvála Simeona (Lk 2,28–32) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (216.68 KB) 2022
Kde je smrti tvé vítězství? (1K 15,55) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.22 KB) 2022
Uvidí, koho probodli … (Za 12,10) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (226.9 KB) 2021
Uzří ho ti, kdo ho probodli (Zj 1,7) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.99 KB) 2021
Hle, narodí se ti syn (1Pa 22,9–10) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.52 KB) 2021
Zachování svatých (J 17,9-12) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.4 KB) 2020
Radost svatých (J 17,13-16) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.61 KB) 2020
Posvěcení svatých (J 17,17-19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.68 KB) 2020
Jednota svatých (J 17,20-23) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (220.42 KB) 2020
Láska svatých (J 17,24-26) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (225.77 KB) 2020
Vděčnost svatých (Ko 3,12-17) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.89 KB) 2020

Stránky