Tematická kázání

seřadit sestupně
Posvěcení svatých (J 17,17-19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.68 KB) 2020
Posvěť je pravdou (J 17,17) Karel Jiroušek 2024
Požehnání Simeona a svědectví Anny (Lk 2,33–38) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (210.9 KB) 2023
Poznávat Boha (J 17,3) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (223.3 KB) 2019
Připomenutí evangelia (1K 15,1-11) Jaroslav Kernal 2020
Proutek z kořene Jišajova (Iz 11-12) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.46 KB) 2019
První misionáři (Sk 13,1-5) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (214.08 KB) 2021
Radost svatých (J 17,13-16) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.61 KB) 2020
Raduj se z ženy svého mládí (Př 5,1-23) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (350.46 KB) 2017
Schopný pastýř (1Tm 3,1-7) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (260.39 KB) 2017
Sláva na výsostech Bohu (Lk 2,14) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (215.42 KB) 2023
Slovo kříže je mocí Boží (1K 1,17-18) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (242.99 KB) 2017
Služba Kristu v Duchu svatém (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.35 KB) 2022
Služba pokoje a budování (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (211.23 KB) 2022
Služba, která se líbí Bohu (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (216.27 KB) 2022
Soli Deo Gloria, pouze Bohu sláva Pavel Steiger PDF icon Osnova (75.88 KB) 2016
Společenství Ducha (Ga 6,6-10) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (214.22 KB) 2019
Svědectví o ukřižování (J 19,17-42) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (938.2 KB) 2016
Účinné povolání Bohem I. Pavel Steiger PDF icon Osnova (83.56 KB) 2019
Účinné povolání Bohem II. Pavel Steiger PDF icon Osnova (77.93 KB) 2019
Ustanovení starších v církvi (1Tm 5,22-25) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (276.62 KB) 2017
Uvidí, koho probodli … (Za 12,10) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (226.9 KB) 2021
Uzří ho ti, kdo ho probodli (Zj 1,7) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.99 KB) 2021
V čem Boží království je (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.02 KB) 2022
V čem Boží království není (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (223.4 KB) 2022

Stránky