Tematická kázání

Kde je smrti tvé vítězství? (1K 15,55) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.22 KB) 2022
Hle, narodí se ti syn (1Pa 22,9–10) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.52 KB) 2021
Loučení s efezskými staršími (Sk 20,17-38) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (224.74 KB) 2021
Uzří ho ti, kdo ho probodli (Zj 1,7) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.99 KB) 2021
Uvidí, koho probodli … (Za 12,10) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (226.9 KB) 2021
První misionáři (Sk 13,1-5) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (214.08 KB) 2021
Zaslíbení zachránce (Gn 3,15) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (208.75 KB) 2020
Bohu je třeba se líbit (Sk 6,1-15) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (210.2 KB) 2020
Připomenutí evangelia (1K 15,1-11) Jaroslav Kernal 2020
Pohřbeni ve křtu (Ko 2,11-15) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.96 KB) 2020
Milovat svou ženu jako své tělo (Ef 5,28) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (279.71 KB) 2020
Vděčnost svatých (Ko 3,12-17) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.89 KB) 2020
Láska svatých (J 17,24-26) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (225.77 KB) 2020
Jednota svatých (J 17,20-23) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (220.42 KB) 2020
Posvěcení svatých (J 17,17-19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.68 KB) 2020
Radost svatých (J 17,13-16) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.61 KB) 2020
Zachování svatých (J 17,9-12) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.4 KB) 2020
Proutek z kořene Jišajova (Iz 11-12) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.46 KB) 2019
Vytrvalost svatých (J 17,6-8) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (217.13 KB) 2019
Kristova sláva (J 17,4-5) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (229.51 KB) 2019
Poznávat Boha (J 17,3) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (223.3 KB) 2019
Zakotveni v Kristu (J 17,2) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.33 KB) 2019
Všechno čiňte k Boží slávě (J 17,1) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.44 KB) 2019
Ježíš se modlí (J 17,1) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (216.71 KB) 2019
Výjimečnost zjevení Krista a jeho evangelia Pavel Steiger PDF icon Osnova (78.41 KB) 2019

Stránky