Tematická kázání

seřadit sestupně
Pohřbeni ve křtu (Ko 2,11-15) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.96 KB) 2020
Ježíš Kristus, zaslíbený prorok (Dt 18,15–22) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.77 KB) 2023
Kristovo slavné vzkříšení (J 20,1-31) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (939.46 KB) 2016
Podpora starších církví (1Tm 5,17-18) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (262.09 KB) 2017
Zákon neruší zaslíbení (Ga 3,15-18) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.06 KB) 2018
Kristus motivuje svou církev (Sk 20,28) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (220.69 KB) 2019
Připomenutí evangelia (1K 15,1-11) Jaroslav Kernal 2020
Ježíš Kristus, náš velekněz (Ž 110,4) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.36 KB) 2023
Jak je to se zákonem? (Ga 3,19-25) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (220.8 KB) 2018
Zaslíbení zachránce (Gn 3,15) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (208.75 KB) 2020
Ježíš Kristus, věčný král (2S 7,12–16) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (223.23 KB) 2023
Věčný Bůh (Gn 1,1) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (274.13 KB) 2016
Ježíš se modlí (J 17,1) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (216.71 KB) 2019
Uvidí, koho probodli … (Za 12,10) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (226.9 KB) 2021
Ježíš Kristus, Syn člověka (Da 7,13) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (209.97 KB) 2023
Ochrana starších v církvi (1Tm 5,19-21) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (270.64 KB) 2017
Zaslíbení vládce (Gn 49,10) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.82 KB) 2018
Všechno čiňte k Boží slávě (J 17,1) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.44 KB) 2019
Uzří ho ti, kdo ho probodli (Zj 1,7) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.99 KB) 2021
Ježíš Kristus, Syn Boží (2Pt 1,17) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.26 KB) 2023
Ustanovení starších v církvi (1Tm 5,22-25) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (276.62 KB) 2017
Zakotveni v Kristu (J 17,2) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.33 KB) 2019
Hle, narodí se ti syn (1Pa 22,9–10) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.52 KB) 2021
Pán (Fp 2,11) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (215.54 KB) 2023
Společenství Ducha (Ga 6,6-10) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (214.22 KB) 2019

Stránky