Tematická kázání

seřadit sestupně
Bůh naslouchá I. (Da 9,1-4) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (211.28 KB) 2019
Zachování svatých (J 17,9-12) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.4 KB) 2020
Kde je smrti tvé vítězství? (1K 15,55) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.22 KB) 2022
Ponížené vítězství (Za 13,7–9) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.33 KB) 2023
Schopný pastýř (1Tm 3,1-7) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (260.39 KB) 2017
Bůh naslouchá II. (Da 9,5-19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (814.15 KB) 2019
Radost svatých (J 17,13-16) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.61 KB) 2020
Není-li zmrtvýchvstání … (1K 15,12–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.17 KB) 2022
Vítězné očekávání (Zj 1,18) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (216.87 KB) 2023
Slovo kříže je mocí Boží (1K 1,17-18) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (242.99 KB) 2017
Bůh vyslýchá II. (Da 9,20-24) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (223.73 KB) 2019
Posvěcení svatých (J 17,17-19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.68 KB) 2020
V čem Boží království není (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (223.4 KB) 2022
Církev je Pánovo stádo (J 10,14–16) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (228.57 KB) 2023
Bůh ho vzkřísil z mrtvých (Sk 5,30-31) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (236.11 KB) 2017
O kříži před křížem (Ž 22,1-32) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (327.35 KB) 2018
Bůh zjevuje (Da 9,24-27) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.94 KB) 2019
Jednota svatých (J 17,20-23) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (220.42 KB) 2020
V čem Boží království je (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.02 KB) 2022
Pastýř Izraele (Mi 5,1.3) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (271.2 KB) 2015
Církev je Boží dům (1Pt 2,5) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.82 KB) 2023
Boží dům (1Tm 3,15) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (258.27 KB) 2017
Láska svatých (J 17,24-26) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (225.77 KB) 2020
Služba Kristu v Duchu svatém (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.35 KB) 2022
Církev je chrám Boží (2K 6,16) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (553.72 KB) 2023

Stránky