Tematická kázání

Město na hoře ležící (1Tm 3,15-16) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm3-15-16-osnova.pdf 7. 5. 2017
Abrahamovo potomstvo (Gn 17,1-16) Pavel Steiger PDF icon bcp13_abrahamovo_potomstvo_osnova.pdf 30. 4. 2017
Boží dům (1Tm 3,15) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm3-15-osnova.pdf 23. 4. 2017
Bůh ho vzkřísil z mrtvých (Sk 5,30-31) Jaroslav Kernal PDF icon sk5-30-31-osnova.pdf 16. 4. 2017
Slovo kříže je mocí Boží (1K 1,17-18) Jaroslav Kernal PDF icon 1k1-17-18-osnova.pdf 14. 4. 2017
Schopný pastýř (1Tm 3,1-7) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm3-1-7-osnova.pdf 26. 3. 2017
Pokorný pastýř (1Tm 3,6-7) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm3-6-7-osnova.pdf 19. 3. 2017
Pečující pastýř (1Tm 3,4-5) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm3-4-5-osnova.pdf 26. 2. 2017
Bezúhonný pastýř (1Tm 3,2-3) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm3-2-3-osnova.pdf 19. 2. 2017
Milující pastýř (1Tm 3,2) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm3-2-osnova.pdf 12. 2. 2017
Večeře Páně: To čiňte na Jeho památku (Mk 14,22-25) Marcus Denny 29. 1. 2017
Jeho hvězda (Mt 2,2) Pavel Steiger 25. 12. 2016
Královské kněžstvo Pavel Steiger PDF icon kralovske_knezstvo_osnova.pdf 23. 10. 2016
Křest Pavel Steiger PDF icon bcp09_krest_osnova.pdf 28. 8. 2016
Věčný Bůh (Gn 1,1) Jaroslav Kernal PDF icon gn1-1-osnova.pdf 10. 7. 2016
Soli Deo Gloria Pavel Steiger PDF icon 2016-07-03-soli-deo-gloria-osnova.pdf 3. 7. 2016
Člověk není Bůh! Pavel Steiger 22. 5. 2016
Kristovo slavné vzkříšení (J 20,1-31) Jaroslav Kernal PDF icon j20-1-31-kristovo-slavne-vzkriseni-osnova.pdf 27. 3. 2016
Svědectví o ukřižování (J 19,17-42) Jaroslav Kernal PDF icon j19-17-42-osnova.pdf 25. 3. 2016
Základ církve (Mt 16,18) Pavel Steiger 14. 2. 2016
Věčný kněz podle melchisedechova řádu Pavel Steiger PDF icon melchisedech-osnova.pdf 17. 1. 2016
Pastýř Izraele (Mi 5,1.3) Jaroslav Kernal PDF icon mi5-1-osnova.pdf 20. 12. 2015
Dvojí vzkříšení (J 5,24-29) Pavel Steiger PDF icon dvoji-vzkriseni-osnova.pdf 24. 11. 2015

Stránky