1. Tesalonickým

Církev hodná následování (1Te 1,5-10)

Znaky zdravé církve

"Skutek víry, práce lásky a vytrvalost naděje nám přestavují obrázek nádherné zdravé církve, která uprostřed pronásledování vydává svědectví o Kristu. Zdravá církev s radostí přijímá Boží slovo, následně toto slovo šíří, tedy evangelizuje, vyhlašuje Boží slovo všem lidem, slouží Bohu a očekává příchod Pána Ježíše Krista.

Text kázání

Církev hodná následování (1Te 1,5-10)

  • Jaroslav Kernal

Znaky zdravé církve

Jaroslav Kernal, Praha 29. listopadu 2015

Pokoj vám a milost, milí přátelé, bratři a sestry v Kristu, milí hosté. Budeme pokračovat v našem studiu prvního listu apoštola Pavla církvi do Tesaloniky. Církev v Tesalonice byla mladou církví – nikoliv co se týče věkového průměru (o tom toho moc nevíme), ale co se týče duchovního věku křesťanů. Pavel psal křesťanům, kteří byli v Kristu teprve několik měsíců. Přestože byli křesťany tak krátkou dobu, už zakusili a zakoušeli pronásledování od svých krajanů. Tato mladá církev se hned na začátku svého života ocitla ve výhni zkoušek, v tavícím kotli útisku a tlaku ze strany okolního světa.

Vděčnost za spasení (1Te 1,1-5)

  • Jaroslav Kernal

Znaky opravdových křesťanů

Jaroslav Kernal, Praha 15. listopadu 2015

Pokoj vám a milost, milí křesťané. Sešli jsme se dnes, abychom společně uctívali našeho Boha, a součástí našeho uctívání musí být také slyšení Božího slova, jeho výklad a jeho aplikace do našich životů. Pojďme tedy otevřít Písmo v prvním listu do Tesaloniky a budeme číst první kapitolu tohoto listu. Potom se zaměříme na první polovinu této kapitoly, prvních pět veršů.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - 1. Tesalonickým