Efezským

Duch svatý je osoba (Ef 4,30)

Osobní služba jiného Utěšitele

Abychom porozuměli tomu, že Duch svatý je osoba, musíme se nejprve zastavit u toho, že Boha v Písmo poznáváme jako toho, kdo je jeden ve třech osobách. Potom si ukážeme na to, jak Boží slovo mluví o tom, že Duch svatý je osoba a nakonec půjdeme k nějakým praktickým aplikacím, které z toho vyplývají pro naše životy.

Text kázání | Video

Boží moc ve vzkříšení (Ef 1,19–20 & 2,6)

Kristus je Boží moc

Dneska budeme mluvit o Boží moci, kterou byl Pán vzkříšen z mrtvých. Díky působení této moci totiž věříme v Krista. Tato Boží moc se v plnosti projevila právě ve vzkříšení Pána Ježíše Krista z mrtvých. Ale tato Boží moc působí také v nás, protože i my jsme duchovně vzkříšeni a posazeni spolu s Pánem na nebeských místech.

Text kázání | Video

Vždyť jsme údy jeho těla (Ef 5,29–30)

  • Jaroslav Kernal

Láskyplná péče o vlastní tělo

Jaroslav Kernal, Praha 4. února 2024

Sešli jsme se jako Kristova církev k tomu, abychom společně uctívali našeho Pána, abychom měli společenství, abychom si připomínali jeho oběť za nás při Památce Páně, abychom ho chválili a modlili se, abychom se sytili Božím slovem. To všechno děláme každou neděli. Když čteme o tom, jak vznikla církev v Jeruzalémě po vylití Ducha svatého, vidíme, že učedníci a všichni, kdo skrze ně uvěřili, jednali právě takto:

Evangelium pokoje (Ef 6,15)

Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem

Podíváme se jednak na obuté nohy, jak je to doslova v našem textu, dále se zaměříme na samotné evangelium, protože abychom mohli nést dobrou zprávu, musíme dobré zprávě rozumět. A nakonec se podíváme na ono spojení z konce tohoto verše, na evangelium pokoje.

Text kázání | Video

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Efezským