Galatským

Chlubit se křížem (Ga 6,11-18)

Záleží jen na novém stvoření

Podíváme se na šest věcí z našeho textu, které jsou jednak shrnutím celého Pavlova listu, a jednak ukazují na to, co si máme představit pod slovy chlubit se křížem. Nejedná se o prázdnou chloubu, ani o lidské sobectví či důraz na vnější věci, ale jde o život pravdě, o život víry, která se prokazuje láskou. Jde o život v plnosti Ducha svatého, v souladu s Duchem, život zaměřený Pána Ježíše Krista.

Text kázání

Zákon Kristův (Ga 6,1-5)

Každý bude odpovídat sám za sebe

Pavel v tomto oddíle ukazuje, jak má vypadat život, který je naplněním Kristova zákona. Podíváme se dnes na to, kdo jsou ti, kteří naplňují Kristův zákon, podíváme se na to, co to vlastně Kristův zákon je a nakonec si ukážeme, jaké jsou důsledky Kristova zákona v životě člověka.

Text kázání

Zákon Kristův (Ga 6,1-5)

  • Jaroslav Kernal

Každý bude odpovídat sám za sebe

Jaroslav Kernal, Praha 13. ledna 2019

Pokoj vám a milost, milí svatí. Máme před sebou další oddíl Pavlova listu církvím do Galacie. Bůh je věrný a vede nás svým slovem krok za krokem, otevírá nám Písma, naplňuje nás svým Duchem, oslavuje svého Syna mezi námi a v nás. Před námi je šestá kapitola listu Galatským a text, který je aplikací Pavlových slov z páté kapitoly:

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Galatským