Galatským

Děti Abrahama (Ga 3,6-9)

Ospravedlnění bylo vždy jenom z víry

Je evangelium jenom z milosti skrze samotnou víru v Pána Ježíše Krista nebo je „evangelium“ složené z víry a posvěcení skrze zákon? Pavel začíná u Abrahama. Jak byl ospravedlněn Abraham? A jaký byl slib daný Abrahamovi? A jaké požehnání vyplývalo z tohoto slibu? Jak s tím souvisí víra pohanů, tedy i naše víra?

Text kázání

Děti Abrahama (Ga 3,6-9)

  • Jaroslav Kernal

Ospravedlnění bylo vždy jenom z víry

Jaroslav Kernal, Praha 12. srpna 2018

Dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milí svatí, milí přátelé i hosté. Budeme pokračovat ve výkladu listu Galatským. Budeme číst ze třetí kapitoly verše 1-9 a potom se budeme zabývat verši 6-9.

Začali jste žít z Ducha svatého (Ga 3,1-5)

Život podle zákona je život podle těla

Náš dnešní text začíná několika řečnickými otázkami, které mají ukázat nesmyslnost jednání křesťanů v Galacii. Ukazují, že jedinou cestou k Bohu je evangelium Ježíše Krista, jedinou možností, jak přijmout Ducha svatého, je vírou v Krista a jediným způsobem života s Bohem, je život v moci Ducha svatého.

Text kázání

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Galatským