Galatským

Abrahamovo jedinečné potomstvo (Ga 3,16-17)

  • Pavel Steiger

Pravé Abrahamovo potomstvo – Kristus

Čtení z Písma

Galatským 3:16-17

  • Zaslíbení byla řečena Abrahamovi a jeho potomku. Písmo neříká: ‚a potomkům‘, jako by jich bylo mnoho, ale jedná se jen o jednoho: ‚a tvému potomku,‘ a tím potomkem je Kristus. Říkám tedy toto: Zákon, jenž byl dán po čtyřech stech třiceti letech, nemůže zrušit smlouvu již předtím právoplatně potvrzenou od Boha, a tak zmařit to zaslíbení.

Skutky 2:29-31

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Galatským