Janovo evangelium

Posvěcení svatých (J 17,17-19)

  • Jaroslav Kernal

Křesťanská zralost XII.

Jaroslav Kernal, Praha 19. ledna 2020

Pokoj vám a milost, milí v Kristu. Upřeme svou pozornost do Božího slova, do Janova evangelia, 17. kapitoly. Dneska máme před sebou tři verše, které mluví o svatosti křesťanů, o posvěcení těch, které Otec ze světa daroval Synovi.

Zachování svatých (J 17,9-12)

  • Jaroslav Kernal

Křesťanská zralost X.

Jaroslav Kernal, Praha 5. ledna 2020

Ještě jednou vás vítám na prvním shromáždění v novém roce. Pokoj vám a milost, milovaní svatí. Budeme pokračovat v našem studiu křesťanské zralosti dalším oddílem z Jana 17. Než půjdeme do Písma, skloňme svou hlavu k modlitbě.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Janovo evangelium