Křesťanská zralost

Kristus vládne ve své církvi (Sk 20,28)

  • Jaroslav Kernal

Křesťanská zralost II.

Jaroslav Kernal, Praha 29. září 2019

Pokoj vám a milost, milí v Kristu, milovaní svatí, milí přátelé i hosté. Znovu otevíráme Boží slovo a pokračujeme v naší sérii o křesťanské zralosti. Začali jsme tam, kde zralost musíme očekávat a vyžadovat, u starších církve. Jsme ve Skutcích 20, kde čteme o tom, jak se Pavel setkal se staršími církve v Efezu. Mezi mnoha jinými věcmi jim řekl:

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Křesťanská zralost