Starý zákon

Jak je Bůh dobrý! (Ž 73)

Boží dobrota v životě křesťana

Podíváme se na tři věci z tohoto žalmu: 1. Jak je Bůh dobrý ve zkouškách, které na nás přicházejí. 2. Jak nás Bůh ve své dobrotě ze zkoušek vyvádí. 3. Jak nás Bůh ve své dobrotě chrání.

Text kázání

Jak je Bůh dobrý! (Ž 73)

  • Jaroslav Kernal

Boží dobrota v životě křesťana

Jaroslav Kernal, Praha 29. března 2020

Pokoj vám a milost, milé sestry, milí bratři, milovaní svatí. Dneska otevřeme Boží slovo a půjdeme do Žalmu  73. Než to uděláme, musíme jít nejprve k Bohu, protože ani vy, ani já se neobejdeme bez Boží pomoci. Proto pojďme přečíst text Božího slova a potom si vyprosíme Boží milost, vedení a jeho požehnání. Budeme číst Ž 73,1-28. 

Boží moc a Boží vláda v životě křesťana (Ž 29)

  • Daniel Adamovský

Bůh promlouvá v ničivé bouři

Daniel Adamovský, Praha, 15. března 2020

Připravme svoje srdce modlitbou.

Žalm 29 (ČSP)

1 Davidův žalm. Vzdejte Hospodinu, synové Boží, vzdejte Hospodinu slávu a sílu.

2 Vzdejte Hospodinu slávu jeho jména, klaňte se Hospodinu v nádheře svatyně.

3 Hlas Hospodinův nad vodami, slavný Bůh zahřměl, Hospodin nad mocnými vodami.

4 Hospodinův hlas je mocný, Hospodinův hlas je nádherný.

Hlahol Hospodinu! (Ž 100,1-5)

Uctívání Boha v Duchu a v pravdě

Dnešní text mluví o chvále a o uctívání Boha. Podíváme se především na příkaz uctívat Boha (v. 1-2.4), k němuž je voláno celé stvoření, dále si všimneme předmětu našeho uctívání, tedy toho, kdo má být uctíván – je Bůh sám, stvořitel člověka (v. 3), a nakonec se zastavíme u příčiny uctívání (v. 5).

Text kázání

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Starý zákon