Vánoce

Pastýř Izraele (Mi 5,1.3)

Věčný Boží syn

V našem textu vidíme zaslíbení Mesiáše, mesiášského vládce, který bude pást Boží lid. Sedm století před narozením Krista, prorok Micheáš předpovídá Jeho příchod a vysvětluje, nejenom kým tento mesiášský vládce skutečně je, ale také co bude dělat s Božím lidem.

Text kázání

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Vánoce