Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště! (Ž 2,1-12)

Proč se pronárody bouří?

V našem dnešním textu se zaměříme na důsledek lidského hříchu: Univerzální pandemii hříchu, která se projevuje spiknutím národů a jejich vládců proti Hospodinu a Jeho pomazanému králi. Ukážeme si, že oním pomazaným králem není nikdo jiný než Pán Ježíš. A že i přes veškerou lidskou opozici, Boží odvěký plán ustanovit svého Syna dědicem všeho a všech, obstojí!

Text kázání

Osnova kázání: