Chodíte ve světle, křesťané? (1J 1,5–10)

Pozor, abyste neklamali sami sebe!

V dnešním kázání se nejprve podíváme na důležitou pravdu o tom, kdo je náš Bůh. Bůh je svatý. A ve světle této pravdy se dále podíváme a budeme zkoumat naše vyznání víry, jestli je v souladu s Božím Slovem.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: