Co je důsledkem tvých slov (Ef 4,29-30)

Nezarmucujte Ducha svatého!

Ve schopnosti mluvit se podobáme Bohu, proto se můžeme navzájem povzbuzovat a napomínat. Pavel píše, že naše slova musí budovat, aby přinesla milost bratrům a sestrám. Ale v tom širším kontextu chápeme, že jedině budující slovo vede k zachování jednoty Ducha!

Osnova kázání: