Dlouhý život a smrt (Gn 5,1-32)

Moc hříchu a moc Boží

V dnešním kázání se podíváme na tři věci, které k nám promlouvají z tohoto rodokmenu – jednak si všimneme toho, že to je Bůh, kdo dává život. Dále uvidíme, že Bůh určuje život člověka, naplňuje ho a dává mu smysl a nakonec uvidíme, že Bůh život také ukončuje.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: