Důvod, proč existuješ (Mt 5,13-16)

Jste solí země a světlem světa

Smyslem života křesťana je být solí - solit svět kolem sebe, žít svůj křesťanský život pro Boha před zraky těch, kteří Bohu vzdorují a odmítají ho.