Bůh ho vzkřísil z mrtvých (Sk 5,30-31) | Jaroslav Kernal