Není-li zmrtvýchvstání ... (1K 15,12–19) | Jaroslav Kernal