Ochrana starších v církvi (1Tm 5,19-21) | Jaroslav Kernal