Jednota v rozmanitosti (Ef 4,11)

Kristus obdaroval svou církev

Bůh zajistil zachování jednoty Kristova těla tím, že každého křesťana obdaroval k budování Kristova těla. Všechny dary, které Kristus své církvi dal, slouží budování a růstu těla, církve.

Osnova kázání: