Jan Prorok

Na cestě jsou banditi (Fp 1,15-18a)

  • Jan Prorok

Dobré ráno, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Dnes budeme pokračovat ve výkladu listu Filipským. Jestli si vzpomenete, minule jsme mluvili o nezadržitelném postupu evangelia, o tom, že evangelium Kristova panství dobývá svět bez ohledu na a skrze slabosti a utrpení Božích vyvolených. Kristus si podmaňuje svět, přivádí mrtvé hříšníky k životu a nic tomu nemůže zabránit.

Poznání, láska a svatost (Fp 1,9-11)

Biblická láska vede ke svatosti ke slávě a chvále Boží.

Dnešní text svědčí o tom, že skutečnou, biblickou, Duchem poháněnou lásku nelze oddělit od Bohem daného poznání. Poznání a lásku zároveň nelze oddělit od Písmem směřované a Duchem uschopněné svatosti... a jejich společným ovocem je proměněný, ryzí, čistý a spravedlivý život křesťanů Bohu k slávě.

Text kázání

Máme se z čeho radovat (Fp 1,3-8)

Dokonalé Kristovo dílo

Pasáž, s níž dnes máme tu čest, tvoří jediná děkovná věta, která přímo přetéká radostí. Až zase přijdou dlouhé zimní večery, můžete si doma sednout a zkusit ji nějak poskládat, teď si ji však pojďme trochu rozebrat a podívat se, za co apoštol Pavel děkuje, jak a proč se za Filipské modlí, proč jsou mu Filipští takovou radostí a povzbuzením…

Text kázání

Máme se z čeho radovat (Fp 1,3–8)

  • Jan Prorok

Dobré ráno, milost vám a pokoj. Jak jistě víte, dnes budeme pokračovat ve výkladu listu Filipským. Jestli si vzpomínáte, v předchozích kázáních jsme se dívali na založení filipského sboru, na to, jak Bůh otevíral lidská srdce, jak z těch nejroztodivnějších hříšníků udělal rodinu, jak z nich udělal svaté na společné cestě za věčným domovem. Pojďme tedy teď otevřít Boží Slovo a podívat se, co apoštol Pavel psal Božím svatým, našim sourozencům a předchůdcům, v Kristu Ježíši ve Filipech…

Svatí na cestě (Fp 1,1-2)

Oddělení, milovaní, na cestě domů

Dnešní text pár slovy odkrývá nádherný a nepohnutelný plán vykoupení, spasení, posvěcení a oslavení Božího lidu. Bůh nám skrze apoštola ukazuje, kým díky Kristově oběti jsme, protože jen z pevných kořenů evangelia může růst zdravé ovoce svatosti, lásky, vděčnosti a radosti.

Text kázání

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jan Prorok