Jan Suchý

Je dokonáno! (J 19,30)

Co znamená Kristův kříž?

Zeptejte se sousedů, co si myslí o Ježíšově ukřižování? Zeptejte se přátel i spolužáků, co si myslí o Kristovu kříži. Každý zaujímá nějaký vztah, názor na osobu Krista a jeho ukřižování. I když dostanete odpověď: "mně je to jedno", nebo "nevím, nezajímá mně to", vždycky ta odpověď něco znamená – vyjadřuje vztah dotyčného k osobě Ježíše Krista.

Text kázání

Bohatství révy (J 15,1-11)

Považ dobrotu i přísnost Boží

Víte, jak vinař pročišťuje ratolesti, které nesou ovoce, aby bylo ještě lepší a nesla hojnější ovoce? Vezme zahnutý vinařský nůž, velmi ostrý a chirurgicky přesnými řezy odstraňuje plané výhonky na té větvi. Jen proto, aby životodárná míza nemusela zbytečně vyživovat tyto nepotřebné výhonky a pak se nakonec nedostala až k ovoci, kde je výživy potřeba. Téměř můžeme slyšet Pána, jak povzbuzuje a ujišťuje své nejbližší: nebojte se, Otec pečlivými a přesnými řezy ve vašem životě odstraní to, co vám brání, abyste nesli hojnější ovoce a mohli tak růst k Jeho slávě.

Text kázání

Můj Bůh je má spása (Ž 139)

Po cestě věčnosti mě veď

David veden Duchem svatým předkládá před naše oči hluboké učení Písma: Bůh, kterého Bible zjevuje, je Bohem, který o nás ví vše – jak o našem jednání, tak i dokonce o našem "vnitřním člověku" - tzn. co si myslíme, jaké jsou naše touhy, ví i vše o našich motivech v rozhodování. A takový člověk, který byl vyhlédnut od Boha a jehož srdce sám Bůh změnil, nás nyní vede skrze hlubokou modlitbu, skrze Davidovo vyznání k poznávání toho, kdo je náš Bůh." 

Text kázání

Můj Bůh je má spása (Ž 139)

  • Jan Suchý

Po cestě věčnosti mě veď!

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 16. října 2016

Pokoj vám, milé sestry v Kristu i bratři,

Na počátku Písma jsme obeznámeni se stvořitelským dílem Božím: vše povstalo z Boží vůle a Boží mocí skrze Slovo. Bůh řekl a stalo se.

I. Boží vševědoucnost (v. 1-6)

V Žalmu 33 jsme ujišťováni, že Hospodin zná všechny lidi na světě:

Pro co žiješ? (3J 1-15)

Strom se pozná po ovoci

Zatímco první list Janův je směřován církvi, druhý pak kvůli obecnému pronásledování křesťanů jisté paní, ale pravděpodobně personifikované církvi, tak list třetí je adresován přímo osobě - a to "milému Gaiovi", jak čteme v prvním verši listu. Znovu si připomeňme, že vnitřní svědectví jak obsahu, tak formy tohoto dopisu i tradice církve, připisují jeho autorství Janovi.

Text kázání

Pro co žiješ? (3J 1-15)

  • Jan Suchý

Strom se pozná po ovoci

Jan Suchý, Praha, 11. prosince 2016

Pokoj vám, milé sestry v Kristu i bratři, tento krátký dopis nás ve svých celkem 15 verších přivádí zpět do situace rané církve na přelomu 1. a 2. století po Kristu.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jan Suchý