Mistrovský plán budování církve (Ef 4,11-16)

Obdarováni k budování Kristovy církve

Náš text mluví o jednotě Kristova těla, o jednotě místní církve. Na jedné straně vidíme individuální růst do podoby Ježíše Krista a potom společný duchovní růst. Vrcholem toho všeho je Ježíš Kristus, který je hlavou, zdrojem, z něhož všechno vyrůstá, cílem, k němuž všechno směřuje.

Osnova kázání: