Nutnost svatosti v srdci a v církvi (1J 1,5-10)

Bůh je věrný a spravedlivý

Bůh působí v našich životech. Boží milost nás vede, proměňuje nás a pracuje v nás k tomu, abychom rostli ve svatosti a k Boží slávě.