Boží království je vzácné (Mt 13,44-52)

Verze pro tiskSend by emailPDF version

Podobenství má obvykle jednu hlavní myšlenku, kterou chce sdělit. Je to přirovnání (nikoliv identita) - Boží království je jako síť… - Boží království není síť, ale je jako síť, která zahrne všechno…

Podobenství je ilustrací, která nám má pomoci pochopit důležitou charakteristiku daného předmětu - zde Božího království.

Podobenství o pokladu poli (Mt 13,44)

 • Boží království je jako poklad ukrytý v poli - poklad ukazuje na něco vzácného, o co stojí usilovat a co bychom měli získat

 • Boží království je vzácné jako takový poklad - muž, který ho objevil, prodal všechno a koupil to pole, aby získal tento poklad.

 • Evangelium je podobně vzácným pokladem - je skryté jako poklad pro jedny, zatímco druzí se v očích těch prvních chovají jako blázni, když chtějí prodat všechno, co mají, aby získali pole...

Podobenství o obchodníkovi s perlami (Mt 13,45-46)

 • I ve druhém podobenství Pán předkládá něco vzácného - tentokrát je to vzácná perla. Ale zatímco v prvním případě Ježíš říká, že Boží království je jako poklad, nyní říká, že Boží království je jako obchodník, který hledá vzácné perly.

 • První podobenství ukazovalo na samotnou vzácnost pokladu, zatímco toto druhé zdůrazňuje jednání - je zde obchodník, který hledá! A když nalezne tu vzácnou perlu, znovu prodá vše, co má, aby ji získal.

  • Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. (Mt 6,33)

  • Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. (Mt 7,7)

Podobenství o síti (Mt 13,47-50)

 • Boží království je podobné síti, která zahrne všechno.

 • Toto podobenství se podobá podobenství o pšenici a koukolu - síť zahrne dobré (vzácné) i špatné. Dobré bude přijato, špatné bude vyhozeno.

 • Ježíš zakončil toto podobenství stejně, jako podobenství o pšenici a koukolu - varováním, které je tou nejlepší evangelizační výzvou.

 • I my jsme součástí této sítě a musíme si klást otázku, jak to bude s námi na konci věků - budeme přijati nebo vhozeni do ohnivé pece? Odpověď nacházíme v předchozích dvou podobenstvích:

  • Je pro mě Boží království tak vzácné, že jsem ochoten se kvůli němu vzdát opravdu všeho?

  • Hledám Boží království jako vzácnou perlu, kterou toužím získat za každou cenu?

 

Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. (Fp 3,12-14)