Boží království roste (Mt 13,24-43)

Verze pro tiskSend by emailPDF version

Podobenství o koukoli v poli (Mt 13,24-30.36-43)

 • Kristus je rozsévač a my jsme dělníci na jeho poli -> naším úkolem je rozsévat,

 • koukol (jílek mámivý) je dlouho podobný pšenici -> musíme rozlišovat (především u sebe),

 • pšenice je od začátku až do konce pšenicí a koukol koukolem -> Syn člověka vždycky zasévá dobré semeno, ďábel vždycky špatné,

 • co zasadil Bůh, je Boží a bude shromážděno do Boží stodoly, ale plevy budou spáleny neuhasitelným ohněm,

  • Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna. (Mt 15,13)

 • špatná rostlina (koukol) se pozná podle “ovoce” -> “každý, kdo se dopouští nepravosti” (v. 41),

 • Bůh nám ukazuje, že se nemáme divit, když vedle Božích dětí a spolu s nimi vyrůstají i děti ďáblovy,

 • Bůh dovolí růst plevelu, aby žádná rostlina, kterou zasadil, nebyla poškozena (v. 29),

 • každá rostlina, kterou zasadil Bůh, bude oslavena:

  • Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. (Mt 13,43)

 

           Jílek mámivý                            Pšenice tvrdozrnná

Podobenství o hořčičném zrnu (Mt 13,31-32)

 • Bůh je Bohem malých začátků,

 • Bůh působí růst,

 • co zasadil Bůh, poroste, vyroste a přinese užitek,

 • co zasadil Bůh, bude požehnáním nejen pro Jeho království.

 Podobenství o kvasu (Mt 13,33)

 • Boží království roste, i když to není vidět,

 • Boží království nakonec prokvasí všechno těsto -> naplní celý svět:

  • Země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, jako vody pokrývají moře. (Ab 2,14)

 • Boží království je Božím plánem od stvoření světa (Gn 1,27-28) a naplní se s příchodem nového nebe a nové země (Zj 21-22).